RTG

Zasady postępowania podczas wykonywania zdjęć RTG


1. Zwierzęta przychodzące na badanie RTG powinny być na czczo w razie konieczności podania sedacji.
2. Osoby poniżej 18 roku życia oraz kobiety w ciąży nie mogą brać udziału w badaniu. 
3. Niewskazane jest aby w badaniu uczestniczyły osoby chore na chorobę nowotworową lub chorobę tarczycy.
4. Aby ograniczyć ruchliwość zwierząt i uzyskać prawidłowe projekcje prześwietlenia, zwierzęta poddane są uspokojeniu farmakologicznemu (sedacji) – o ile tego wymagają.
5. Właściciel podpisuje pisemną zgodę na użycie leków uspokajających, gdyż ich zastosowanie może nieść ryzyko dla zdrowia lub życia zwierzęcia
6. Jeżeli zwierzę jest w złym stanie ogólnym, odstępujemy od badania w znieczuleniu i prosimy, aby zwierzęciu towarzyszyły 2 osoby, które mogą przytrzymać je do badania.
7. Zwierzęta  do badania układamy przy pomocy pozycjonerów jednak w niektórych sytuacjach niezbędne jest przytrzymanie zwierzęcia przez właściciela (np. prześwietlenie stawów biodrowych i łokciowych)
8. Prześwietlenie klatki piersiowej powinno być wykonane bez znieczulenia i właściciele (2 osoby!) muszą przytrzymać zwierzę podczas badania.
9. W celu ochrony właścicieli zwierząt przed szkodliwym działaniem promieni rentgenowskich, stosuje się fartuchy ochronne i kołnierze tarczycowe.
10. Przed badaniem obowiązuje rejestracja telefoniczna. Podczas rejestracji informujemy, jak przygotować zwierzę do badania i ile osób będzie potrzebnych do przytrzymania zwierzęcia.