Kardiologia

Wykonujemy m.in.

-podstawowe badanie kliniczne

- punkcje worka osierdziowego

- monitorowanie akcji serca na kardiomonitorze (EKG serca)

- badanie RTG klatki piersiowej i serca

- leczenie chorób serca

-konsultacje ze specjalistą z dziedziny kardiologii (echo, ekg) - po wcześniejszym zapisaniu się na badanie